18/05/2022 2:52:15 CH

Quản lý rủi ro, những lưu ý cần thiết khi đầu tư

Những rủi ro và lưu ý khi đầu tư bất động sản Mỹ.

  • Xác định khẩu vị rủi ro: Khẩu vị rủi ro là mức độ rủi ro mà một nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận để theo đuổi các mục tiêu được cho là có giá trị
  • Nghiên cứu, thẩm định dự án kỹ càng trước khi đầu tư
  • Theo dõi chặt chẽ các khoản đầu tư
  • Đa dạng hóa danh mục, không bỏ trứng vào cùng 1 rổ
  • Đầu tư có kỷ luật