18/05/2022 1:58:48 CH

Những yếu tố quan trọng trong việc quyết định đầu tư bất động sản Mỹ

Dưới đây là những yếu tố quan trọng nhà đầu tư nên cân nhắc khi quyết định đầu tư bất động sản Mỹ.

Vị trí bất động sản

Điểm then chốt khi xem xét vị trí bất động sản là tầm nhìn trung và dài hạn về cách khu vực dự kiến ​​phát triển trong thời gian đầu tư.

Định giá bất động sản

Định giá bất động sản rất quan trọng đối với việc tái cấp vốn trong quá trình mua, giá niêm yết, phân tích đầu tư, bảo hiểm và thuế — tất cả đều phụ thuộc vào định giá bất động sản.

Mục đích đầu tư

Xác định danh mục nào sau đây phù hợp với mục đích đầu tư và sau đó lập kế hoạch phù hợp: mua để ở, mua để cho thuê, mua để bán lại (ngắn hạn), mua để bán lại (dài hạn).

Dòng tiền mong đợi và cơ hội lợi nhuận

Hãy có một bảng tính về các chi phí và lợi nhuận bao gồm: dòng tiền kỳ vọng từ việc cho thuê, giá trị nội tại dự kiến ​​tăng do giá tăng trong dài hạn, lợi ích của khấu hao (và lợi ích về thuế hiện có), phân tích chi phí-lợi ích của việc cải tạo trước khi bán để có giá tốt hơn, phân tích chi phí-lợi ích của các khoản vay thế chấp so với sự tăng giá trị.

BĐS xây mới so với BĐS hiện có

Bất động sản xây dựng mới thường có giá cả hấp dẫn, tùy chọn để thay đổi và các tiện nghi hiện đại. Rủi ro bao gồm sự chậm trễ, tăng chi phí và những điều chưa biết về khu vực lân cận mới phát triển.

Các bất động sản hiện có mang lại sự thuận tiện, tiếp cận nhanh hơn, các cải tiến đã được thiết lập (tiện ích, cảnh quan, v.v.) và trong nhiều trường hợp, chi phí thấp hơn.

Đầu tư BĐS gián tiếp

Xem xét các cách khác để đầu tư vào bất động sản nếu như nhà đâu tư chưa có kinh nghiệm: Ủy thác đầu tư bất động sản (REITs), Cổ phiếu công ty bất động sản, Các quỹ tương hỗ và ETF tập trung vào lĩnh vực bất động sản, Trái phiếu thế chấp, Chứng khoán được đảm bảo bằng thế chấp (MBS) v.v...