ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN

BĐS Thương mại

Trung tâm thương mại tại San Jose, CA 95131

Bất động sản thương mại

 • Địa chỉ: 725 Ridder Park Drive, San Jose, CA 95131
 • Xếp hạng: loại A*
 • Tổng diện tích: 8,984 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 2,307 m²
 • Giá tốt: $13,950,000
 • Tỷ lệ vốn hóa: 6.6%/ năm
 • Thu nhập hoạt động ròng: $924,406.80
Xem chi tiết

40551 Margarita Rd, Temecula, CA 92591

Bất động sản thương mại

 • Địa chỉ: 40551 Margarita Rd, Temecula, CA 92591
 • Xếp hạng: loại A
 • Tổng diện tích khu đất: 4,370.61 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 1,422.43 m²
 • Tỉ lệ vốn hóa: 13.4% / năm
 • Giá tốt: $1,100,000
Xem chi tiết

4128 El Camino Ave, Sacramento, CA 95821

Bất động sản thương mại

 • Địa chỉ: 4128 El Camino Ave, Sacramento, CA 95821
 • Xếp hạng: loại C
 • Tổng diện tích khu đất: 5,179.98 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 1,872.35 m²
 • Tỉ lệ vốn hóa: 7.23% / năm
 • Giá tốt: $2,800,000
Xem chi tiết

15095 Amargosa Rd, Victorville, CA 92394

Bất động sản thương mại

 • Địa chỉ: 15095 Amargosa Rd, Victorville, CA 92394
 • Xếp hạng: loại B
 • Tổng diện tích khu đất: 4,330.1 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 982.16 m²
 • Tỉ lệ vốn hóa: 7% / năm
 • Giá tốt: $2,950,000
Xem chi tiết

2717 E Alondra Blvd, Compton, CA 90221

Bất động sản thương mại

 • Địa chỉ: 2717 E Alondra Blvd, Compton, CA 90221
 • Xếp hạng: loại C
 • Tổng diện tích khu đất: 2,347.18 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 919.36 m²
 • Tỉ lệ vốn hóa: 7.47% / năm
 • Giá tốt: $2,350,000
Xem chi tiết

79390 Highway 111, La Quinta, CA 92253

Bất động sản thương mại

 • Địa chỉ: 79390 Highway 111, La Quinta, CA 92253
 • Xếp hạng: loại B
 • Tổng diện tích khu đất: 728.43 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 624.30 m²
 • Tỉ lệ vốn hóa: 7.18% / năm
 • Giá tốt: $2,245,000
Xem chi tiết

15716 Arrow Hwy, Irwindale, CA 91706

Bất động sản thương mại

 • Địa chỉ: 15716 Arrow Hwy, Irwindale, CA 91706
 • Xếp hạng: loại C
 • Tổng diện tích khu đất: 1,861.55 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 161.65 m²
 • Tỉ lệ vốn hóa: 4.5% / năm
 • Giá tốt: $2,220,000
Xem chi tiết

3719 E Ventura Ave, Fresno, CA 93702

Bất động sản thương mại

 • Địa chỉ: 3719 E Ventura Ave, Fresno, CA 93702
 • Xếp hạng: loại C
 • Tổng diện tích khu đất: 1,740.15 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 1,010.31 m²
 • Tỉ lệ vốn hóa: 6.9% / năm
 • Giá tốt: $1,199,000
Xem chi tiết

29233 Central Ave, Lake Elsinore, CA 92532

Bất động sản thương mại

 • Địa chỉ: 29233 Central Ave, Lake Elsinore, CA 92532
 • Xếp hạng: loại C
 • Tổng diện tích khu đất: 4,046.86 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 585.28 m²
 • Tỉ lệ vốn hóa: 4.75% / năm
 • Giá tốt: $2,745,000
Xem chi tiết

40315 Winchester Rd, Temecula, CA 92591

Bất động sản thương mại

 • Địa chỉ: 40315 Winchester Rd, Temecula, CA 92591
 • Xếp hạng: loại B
 • Tổng diện tích khu đất: 1,861.55 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 498.89 m²
 • Tỉ lệ vốn hóa: 6% / năm
 • Giá tốt: $2,170,000
Xem chi tiết

1673-1709 E Highland Ave, San Bernardino, CA 92404

Bất động sản thương mại

 • Địa chỉ: 1673-1709 E Highland Ave, San Bernardino, CA 92404
 • Xếp hạng: loại B
 • Tổng diện tích khu đất: 5,220.45 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 2,176.05 m²
 • Tỉ lệ vốn hóa: 6.83% / năm
 • Giá tốt: $2,875,000
Xem chi tiết

1109-1115 Maple Ave, Vallejo, CA 94591

Bất động sản thương mại

 • Địa chỉ: 1109-1115 Maple Ave, Vallejo, CA 94591
 • Xếp hạng: loại C
 • Tổng diện tích khu đất: 2,306.71 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 840.39 m²
 • Tỉ lệ vốn hóa: 7.29% / năm
 • Giá tốt: $1,180,000
Xem chi tiết

12942 Galway St, Garden Grove, CA 92841

Bất động sản thương mại

 • Địa chỉ: 12942 Galway St, Garden Grove, CA 92841
 • Xếp hạng: loại C
 • Tổng diện tích khu đất: 1,740.15 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 719.06 m²
 • Tỉ lệ vốn hóa: 6.52% / năm
 • Giá tốt: $2,550,000
Xem chi tiết

87 Highway 26, Valley Springs, CA 95252

Bất động sản thương mại

 • Địa chỉ: 87 Highway 26, Valley Springs, CA 95252
 • Xếp hạng: loại B
 • Tổng diện tích khu đất: 687.97 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 374.58 m²
 • Tỉ lệ vốn hóa: 5.25% / năm
 • Giá tốt: $2,514,000
Xem chi tiết

4410 Sepulveda Blvd, Culver City, CA 90230

Bất động sản thương mại

 • Địa chỉ: 4410 Sepulveda Blvd, Culver City, CA 90230
 • Xếp hạng: loại C
 • Tổng diện tích khu đất: 202.34 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 185.80 m²
 • Tỉ lệ vốn hóa: 4.80% / năm
 • Giá tốt: $2,195,000
Xem chi tiết

34610 Rebecca St, Winchester, CA 92596

Bất động sản thương mại

 • Địa chỉ: 34610 Rebecca St, Winchester, CA 92596
 • Xếp hạng: loại A
 • Tổng diện tích khu đất: 18,251.32 m²
 • Tổng diện tích cho thuê: 520.25 m²
 • Tỉ lệ vốn hóa: 7.40% / năm
 • Giá tốt: $1,800,000
Xem chi tiết

Liên hệ với chúng tôi qua hotline để được hỗ trợ nhanh nhất bởi Cố Vấn Đầu Tư

Đăng ký nhận thông tin mới nhất về thị trường đầu tư Hoa Kỳ qua email.

Đăng ký tư vấn