ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN

Dự Án Đầu Tư

KHU CĂN HỘ HERITAGE FIELDS TẠI DALLAS, TEXAS

Dự án đã thu hút vốn xong

 • Giá mua khu căn hộ: 34,000,000 USD
 • Tổng vốn huy động: 11,360,000 USD
 • Lợi nhuận trung bình: 17%/ năm
 • Lộ trình hoàn vốn: 30% - 75% - 100% sau 2 - 3 - 4 năm
 • Sau khi nhận hoàn vốn vẫn sở hữu cổ phần và nhận lợi tức
Xem chi tiết

Khu căn hộ cho thuê Parc at 1695

Dự án đã thu hút vốn xong

 • Giá mua khu căn hộ: 31,650,000 USD
 • Tổng vốn huy động: 14,150,000 USD
 • Lợi tức ròng từ 4.2% – 7.0%/năm
 • Lợi nhuận trung bình lên tới 17%/năm
 • Hoàn vốn 50% sau 2 năm, 75% sau 3 năm, và 100% sau 4 năm
 • Sau khi nhận hoàn vốn, nhà đầu tư vẫn giữ quyền sở hữu và nhận lợi tức đều đặn
Xem chi tiết

Khu căn hộ cho thuê Sun Wood

Dự án đã thu hút vốn xong

Tiếp nối thành công của những sự án đầu tư khu căn hộ Multifamily, Western Wealth Capital cùng USHome tự hào mang đến cho những nhà đầu tư dự án lợi nhuận cao tại một trong những thị trường bất động sản mạnh nhất Bắc Mỹ mang tên Sun Wood
 • Giá mua khu căn hộ: 23,250,000 USD
 • Tổng vốn huy động: 9,960,000 USD
 • Lợi tức ròng từ 5% – 7%/năm
 • Lợi nhuận trung bình lên tới 23%/năm
 • Tổng lợi nhuận 115% sau 5 năm và hoàn vốn 100% trong vòng 4 năm
Xem chi tiết

Khu căn hộ cho thuê Stone Canyon

Dự án đã thu hút vốn xong

 • Giá mua khu căn hộ: 28,550,000 USD
 • Tổng vốn huy động: 10,600,000 USD
 • Lợi nhuận trung bình 17%/năm
 • Hoàn vốn 43% - 78% - 95% sau 2 - 3 - 4 năm
 • Sau khi nhận hoàn vốn, nhà đầu tư vẫn sở hữu cổ phần và nhận lợi tức
Xem chi tiết

KHU CĂN HỘ DELANO TẠI PHOENIX, ARIZONA

Dự án đã thu hút vốn xong

 • Giá mua khu căn hộ: 64,000,000 USD
 • Tổng vốn huy động: 22,000,000 USD
 • Lợi nhuận trung bình: 17%/ năm
 • Lộ trình hoàn vốn: 30% - 75% - 100% sau 2 - 3 - 4 năm
 • Sau khi nhận hoàn vốn vẫn sở hữu cổ phần và nhận lợi tức
Xem chi tiết

Khu căn hộ cho thuê Sierra Pines

Dự án đã thu hút vốn xong

Tiếp nối thành công của những sự án đầu tư khu căn hộ Multifamily, Western Wealth Capital cùng USHome tự hào mang đến cho những nhà đầu tư dự án lợi nhuận cao tại một trong những thị trường bất động sản mạnh nhất Bắc Mỹ mang tên Sierra Pines
 • Giá mua khu căn hộ: 23,750,000 USD
 • Tổng vốn huy động: 9,250,000 USD.
 • Lợi tức ròng từ 5% – 7%/năm.
 • Lợi nhuận trung bình lên tới 22%/năm
 • Tổng lợi nhuận 105% sau 5 năm và hoàn vốn 102% trong vòng 4 năm
 • Sau khi nhận hoàn vốn, nhà đầu tư vẫn giữ quyền sở hữu và nhận lợi tức đều đặn.
 • Giá cho thuê dự kiến tăng 5% trong năm thứ nhất đến năm thứ 3, 4% trong năm thứ 4 và thứ 5.
Xem chi tiết

Khu căn hộ cho thuê Country Gables

Dự án đã thu hút vốn xong

Western Wealth Capital cùng USHome tự hào mang đến cho những nhà đầu tư dự án lợi nhuận cao tại một trong những thị trường bất động sản mạnh nhất Bắc Mỹ mang tên Country Gables.
 • Giá mua khu căn hộ: 12,300,000 USD
 • Tổng vốn huy động: 4,750,000 USD.
 • Lợi tức ròng từ 5% – 7%/năm.
 • Lợi nhuân trung bình lên tới 22%/năm
 • Tổng lợi nhuận 111% sau 5 năm và hoàn vốn 102% trong vòng 4 năm.
 • Sau khi nhận hoàn vốn, nhà đầu tư vẫn giữ quyền sở hữu và nhận lợi tức đều đặn
 • Giá cho thuê dự kiến tăng 5% trong năm thứ nhất đến năm thứ 3, 4% trong năm thứ 4 và thứ 5
Xem chi tiết

Khu căn hộ cho thuê Villa Tree

Dự án đã thu hút vốn xong

Western Wealth Capital cùng USHome tự hào mang đến cho những nhà đầu tư dự án lợi nhuận cao tại một trong những thị trường bất động sản mạnh nhất Bắc Mỹ mang tên Villatree
 • Giá mua khu căn hộ: 17,750,000 USD
 • Tổng vốn huy động: 8,000,000 USD
 • Lợi tức ròng từ 5% – 6.2%/năm
 • Lợi nhuận trung bình lên tới 21%/năm
 • Hoàn vốn 64% sau 2 năm, 92% sau 3 năm, và 106% sau 4 năm
Xem chi tiết

Khu căn hộ cho thuê Connect on Union

Dự án đã thu hút vốn xong

Western Wealth Capital cùng USHome tự hào mang đến cho những nhà đầu tư dự án lợi nhuận cao tại một trong những thị trường bất động sản mạnh nhất Bắc Mỹ mang tên Connect on Union.
 • Giá mua khu căn hộ: 16,500,000 USD
 • Tổng vốn huy động: 7,275,000 USD
 • Lợi tức ròng từ 4.8% – 6.4%/năm
 • Lợi nhuận trung bình lên tới 22%/năm
 • Hoàn vốn 57% sau 2 năm, 83% sau 3 năm, 99% sau 4 năm
Xem chi tiết

Khu căn hộ cho thuê Wimbledon

Dự án đã thu hút vốn xong

Western Wealth Capital cùng USHome tự hào mang đến cho những nhà đầu tư dự án lợi nhuận cao tại một trong những thị trường bất động sản mạnh nhất Bắc Mỹ mang tên Wimbledon.
 • Giá mua khu căn hộ: 14.900.000 USD
 • Tổng vốn huy động: 6.500.000 USD
 • Lợi tức ròng từ 5% – 7%/năm
 • Lợi nhuận trung bình lên tới 20%/năm
 • Hoàn vốn 66% sau 2 năm, 85% sau 3 năm, 96% sau 4 năm.
Xem chi tiết

Khu căn hộ cho thuê Dakota Canyon

Dự án đã thu hút vốn xong

Western Wealth Capital và USHome tự hào mang đến cho các nhà đầu tư một cơ hội đầu tư vào một dự án lợi nhuận cao tại một trong những thị trường bất động sản mạnh nhất của Mỹ – Houston, Texas
 • Giá mua khu căn hộ: 30,800,000 USD
 • Giá mua khu căn hộ: 30,800,000 USD
 • Lợi tức ròng từ 5% – 7%/năm
 • Lợi nhuận trung bình lên tới 19%/năm
 • Hoàn vốn 53% sau 2 năm, 84% sau 3 năm, 102% sau 4 năm.
 • Sau khi nhận hoàn vốn, nhà đầu tư vẫn giữ quyền sở hữu và nhận lợi tức đều đặn
Xem chi tiết

Khu căn hộ Bridge Water

Dự án đã thu hút vốn xong

Tiếp nối thành công của những sự án đầu tư khu căn hộ Multifamily, Western Wealth Capital cùng USHome tự hào mang đến cho những nhà đầu tư dự án lợi nhuận cao tại một trong những thị trường bất động sản mạnh nhất Bắc Mỹ mang tên Bridgewater:
 • Giá mua khu căn hộ: 22,300,000 USD
 • Tổng vốn huy động: 8,700,000 USD
 • Lợi tức ròng từ 4.3% – 7.3%/năm
 • Lợi nhuận trung bình lên tới 19%/năm
 • Hoàn vốn 50% sau 2 năm, 75% sau 3 năm, 100% sau 4 năm.
 • Sau khi nhận hoàn vốn, nhà đầu tư vẫn giữ quyền sở hữu và nhận lợi tức đều đặn
Xem chi tiết

Khu căn hộ Southwinds Point

Dự án đã thu hút vốn xong

Western Wealth Capital cùng USHome tự hào mang đến cho những nhà đầu tư dự án lợi nhuận cao tại một trong những thị trường bất động sản mạnh nhất Bắc Mỹ mang tên Southwinds Point. Khu căn hộ Southwinds Point là dự án thứ 53 của Western Wealth Capital tại thị trường Atlanta với rất nhiều điểm nổi bật.
 • Giá mua khu căn hộ: 28,350,000 USD
 • Tổng vốn huy động: 10,900,000 USD
 • Hoàn vốn 50% sau 2 năm, 75% sau 3 năm, 100% sau 4 năm
 • Sau khi nhận hoàn vốn, nhà đầu tư vẫn giữ quyền sở hữu và nhận lợi tức đều đặn. Giá cho thuê dự kiến tăng 5% trong năm thứ nhất đến năm thứ 5.
Xem chi tiết

Khu căn hộ cho thuê Hunter's Cove

Dự án đã thu hút vốn xong

Western Wealth Capital cùng USHome tự hào mang đến cho những nhà đầu tư dự án lợi nhuận cao tại một trong những thị trường bất động sản mạnh nhất Bắc Mỹ mang tên Hunter’s Cove
 • Giá mua khu căn hộ: 22,000,000 USD
 • Tổng vốn huy động: 9,400,000 USD
 • Lợi tức ròng từ 4.8% – 6.4%/năm
 • Lợi nhuận trung bình lên tới 19%/năm
 • Hoàn vốn 56% sau 2 năm, 78% sau 3 năm, 99% sau 4 năm
 • Sau khi nhận hoàn vốn, nhà đầu tư vẫn giữ quyền sở hữu và nhận lợi tức đều đặn. Giá cho thuê dự kiến tăng 5% trong năm thứ nhất đến năm thứ 5.
Xem chi tiết

Khu căn hộ cho thuê The Ivy

Dự án đã thu hút vốn xong

Western Wealth Capital cùng USHome tự hào mang đến cho những nhà đầu tư dự án lợi nhuận cao tại một trong những thị trường bất động sản mạnh nhất Bắc Mỹ mang tên The Ivy At Clear Creek.
 • Giá mua khu căn hộ: 24,250,000 USD
 • Tổng vốn huy động: 9,925,000 USD
 • Lợi nhuận trung bình lên tới 19%/năm
 • Hoàn vốn 50% sau 2 năm, 75% sau 3 năm, 100% sau 4 năm
 • Sau khi nhận hoàn vốn, nhà đầu tư vẫn giữ quyền sở hữu và nhận lợi tức đều đặn. Giá cho thuê dự kiến tăng 5% trong năm thứ nhất đến năm thứ 5. Khu căn hộ The Ivy At Clear Creek là dự án thứ 58 của Western Wealth Capital tại thị trường Houston với rất nhiều điểm nổi bật.
Xem chi tiết

Khu căn hộ cho thuê The Brandt

Dự án đã thu hút vốn xong

Western Wealth Capital cùng USHome tự hào mang đến cho những nhà đầu tư dự án lợi nhuận cao tại một trong những thị trường bất động sản mạnh nhất Bắc Mỹ mang tên The Brandt.
 • Giá mua khu căn hộ: 69,500,000 USD
 • Tổng vốn huy động: 30,850,000 USD
 • Hoàn vốn 50% sau 2 năm, 74% sau 3 năm, 99% sau 4 năm.
 • Sau khi nhận hoàn vốn, nhà đầu tư vẫn giữ quyền sở hữu và nhận lợi tức đều đặn.
 • Giá cho thuê dự kiến tăng 5% trong năm thứ nhất đến năm thứ 5.
 • Khu căn hộ The Brandt là dự án thứ 63 của Western Wealth Capital tại thị trường Dallas với rất nhiều điểm nổi bật..
Xem chi tiết

Liên hệ với chúng tôi qua hotline để được hỗ trợ nhanh nhất bởi Cố Vấn Đầu Tư

Đăng ký nhận thông tin mới nhất về thị trường đầu tư Hoa Kỳ qua email.

Đăng ký tư vấn