18/04/2022 1:35:43 CH

Các form cần lưu ý khi đầu tư Multifamily

Khi đầu tư Khu căn hộ cho thuê sẽ có những loại mẫu đơn sau mà anh chị nhà đầu tư cần lưu ý. 

Form K1

 • Form K-1 là gì? Form K1 là tài liệu thuế liên bang được sử dụng để báo cáo thu nhập, lỗ và cổ tức của các đối tác của một doanh nghiệp hoặc tổ chức tài chính hoặc các cổ đông của tập đoàn S (*). Tài liệu Form K-1 được chuẩn bị cho từng đối tác riêng lẻ và được đính kèm với tờ khai thuế cá nhân của đối tác (nhà đầu tư)

 • Form K1 dùng để làm gì? Đối với các dự án WWC, mỗi năm kế toán của WWC sẽ chuẩn bị form K1 cho từng nhà đầu tư, anh chị có thể gửi form K1 cho chuyên viên CPA của anh chị để khai thuế thu nhập cá nhân hoặc sử dụng dịch vụ khai thuế của USHome. Những năm đầu, kế toán của WWC sẽ khai lỗ dựa theo luật đầu tư bất động sản Mỹ như các chi phí nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, khấu hao tài sản, việc khai lỗ trên form K1 như vậy sẽ có lợi cho anh chị nhà đầu tư sau này khi dự án bán đi, nhà đầu tư được cấn trừ phần lỗ => lợi nhuận thấp xuống => đóng thuế ít hơn.

(*) Tập đoàn S (S Corporation): Là công ty, pháp nhân quy mô nhỏ, và vài hình thức công ty với quy mô tương tự khác

Form W7

 • Form W7 dùng để làm gì? Form W-7 dùng để xin Số Nhận Dạng Người Đóng Thuế (ITIN). Anh chị cũng có thể sử dụng mẫu này để gia hạn một ITIN hiện có sắp hết hạn hoặc đã hết hạn.
 • Form W7 sẽ có thông tin cá nhân của nhà đầu tư bao gồm: tên, địa chỉ, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính, visa Mỹ nếu có, thời gian đến Mỹ trong quá khứ (nếu có), chữ ký của nhà đầu tư và thông tin của chuyên viên CPA hỗ trợ anh chị mở ITIN, chữ ký của chuyên viên CPA
 • ITIN là gì? (Individual Taxpayer Identification Number hay ITIN) của Sở thuế vụ Mỹ IRS – Là mã số dùng để khai thuế thu nhập cá nhân dành cho nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Mỹ. ITIN là một số gồm 9 chữ số do Sở Thuế Vụ (Internal Revenue Service hay IRS) Hoa Kỳ cấp cho những cá nhân mà phải có số nhận diện người đóng thuế Hoa Kỳ vì mục đích thuế liên bang của Hoa Kỳ nhưng chưa có hoặc chưa đủ điều kiện nhận số an sinh xã hội (SSN).

Vd mã số ITIN: 965 – xx - 6842

 • Khi nào thì anh chị cần phải mở mã số ITIN? Anh chị nên mở mã số ITIN càng sớm càng tốt sau khi hoàn tất thủ tục đầu tư vào dự án WWC để có thể sử dụng mã số ITIN khai thuế thu nhập cá nhân vào mùa thuế ở Mỹ (mùa thuế sẽ bắt đầu tầm tháng 2, 3 và được gia hạn đến tháng 10). Năm đầu tiên chúng ta có thể khai thuế mà không cần mở ITIN với lý do đang chờ mở mã số ITIN.
 • Chi phí cho việc mở mã số ITIN do USHome hỗ trợ là $500 (chưa bao gồm VAT), khách hàng chỉ cần cung cấp bản scan Passport và thông tin cá nhân.
 • Đối với các khách hàng chắc chắn sẽ nhận được số SSN trong vòng 1 năm trở lại, có thể không cần mở mã số ITIN sau khi đầu tư mà đợi luôn sang Mỹ khi có được số SSN có thể tiến hành khai thuế bằng số SSN luôn cũng được.

Form W8: Dành cho nhà đầu tư chưa có số SSN

 • Form W8 sẽ thể hiện thông tin cá nhân của nhà đầu tư bao gồm: tên, địa chỉ, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, mã số thuế (ITIN), chữ ký của nhà đầu tư
 • Khi nào anh chị cần điền form W8: Sau khi hoàn tất thủ tục đầu tư vào WWC, WWC sẽ yêu cầu nhà đầu tư hoàn tất và gửi lại họ form W8, chậm nhất là trước mùa khai thuế cho năm sau (trước tháng 3 của năm kế tiếp). Nhân viên USHome sẽ chủ động liên hệ anh chị để hỗ trợ anh chị hoàn tất và cập nhật form này với WWC đúng hạn
 • Hiện tại WWC sẽ yêu cầu nhà đầu tư sử dụng 2 form W8 như sau:
 1. W-8BEN là một biểu mẫu được ủy quyền của Sở Thuế vụ (IRS) để thu thập thông tin chính xác về người đóng thuế là người nước ngoài không cư trú (NRA) cho các cá nhân cho mục đích báo cáo và để ghi lại trạng thái của họ cho mục đích báo cáo thuế. (Biểu mẫu sử dụng cho các thực thể, công ty là W-8BEN-E.).
 2. W- 8ECI: Tương tự như form W8Ben nhưng khi nhà đầu tư khai form này sẽ có lợi hơn trong việc khai thuế bởi vì anh chị khai báo nguồn thu nhập tại Mỹ của anh chị có liên quan đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của dự án đầu tư, định nghĩa W-8ECI: Biểu mẫu W-8ECI là "Giấy chứng nhận Người nước ngoài Yêu cầu Miễn trừ Khấu trừ Thu nhập Có Liên quan Hiệu quả Với Hành vi Thương mại hoặc Kinh doanh tại Hoa Kỳ." Nó được nộp bởi các cá nhân nước ngoài tham gia vào thương mại hoặc kinh doanh tại Hoa Kỳ và nhận thu nhập từ các nguồn của Hoa Kỳ.

Form W9 – Dành cho nhà đầu tư đã có số SSN

 • Form W9 là gì? Form W9 sẽ thể hiện thông tin cá nhân của nhà đầu tư bao gồm: tên, địa chỉ ở Mỹ, số SSN (nếu là nhà đầu tư cá nhân), hoặc số EIN (nếu đầu tư dưới hình thức công ty), chữ ký xác nhận của nhà đầu tư.

 • Form W9 dùng để làm gì? Form W9 được sử dụng để cung cấp Số Nhận Diện Người Đóng Thuế (Taxpayer Identification Number, TIN) – hay còn gọi là SSN của anh chị cho người được yêu cầu (ở đây là chủ dự án WWC) nộp mẫu báo cáo cung cấp thông tin với Sở Thuế Vụ (IRS) để báo cáo thu nhập.

 • Khi nào anh chị cần điền form W9: Sau khi hoàn tất thủ tục đầu tư vào WWC, WWC sẽ yêu cầu nhà đầu tư hoàn tất và gửi lại họ form W9, chậm nhất là trước mùa khai thuế cho năm sau (trước tháng 3 của năm kế tiếp). Nhân viên USHome sẽ chủ động liên hệ anh chị để hỗ trợ anh chị hoàn tất và cập nhật form này với WWC đúng hạn.

Form cập nhật thông tin ngân hàng nhận lợi nhuận của nhà đầu tư với WWC

 1. Nếu nhà đầu tư chọn nhận phân bổ từ dự án bằng tài khoản chính chủ: Sử dụng 1 form điền là Deposit Authorization Form. Form này có ý nghĩa anh chị ký tên đồng ý sử dụng tài khoản ngân hàng điền trên form để WWC chuyển phần phân bổ từ dự án về tài khoản của anh chị.
 2. Nếu nhà đầu tư chọn nhận phân bổ từ dự án bằng tài khoản của người thân, người quen: Sử dụng 2 form điền là Deposit Authorization Form (DAF) và Letter of Direction (LoD) là form ủy quyền cho người thân nhận dùm phân bổ từ dự án. Form LoD sẽ có tên và địa chỉ của người nhận dùm, cùng với chữ ký của người ủy quyền và người nhận dùm, xác nhận hai bên đồng ý nhận phần phân bổ từ dự án vào tài khoản chỉ định.                                                 

Vị thế và Định nghĩa chủ dự án và nhà đầu tư:

 • Các anh chị nhà đầu tư khi đầu tư vào dự án sẽ là Thành viên hữu hạn – Limited Partner của công ty hợp danh (công ty được thành lập riêng cho 1 dự án của WWC để hoạt động kinh doanh, vận hành khu căn hộ). Thành viên hữu hạn – Limited Partner (nhà đầu tư) sẽ chịu trách nhiệm hữu hạn trên phần vốn góp của mình.
 • Chủ dự án (WWC) sẽ là Thành viên vô hạn – General Partner của công ty hợp danh. Họ sẽ chịu trách nhiệm vô hạn trên dự án, và chịu trách nhiệm cho việc quản lý, vận hành khu căn hộ sao cho hiệu quả nhất để đem lại lợi ích cao nhất có thể cho nhà đầu tư và chủ dự án là WWC.