04/04/2022 1:59:05 CH

Thời gian hoàn vốn của dự án có đúng với kế hoạch kinh doanh không?

Nhiều nhà đầu tư đặt câu hỏi về thời gian hoàn vốn của dự án có đúng với kế hoạch kinh doanh không hay còn phụ thuộc vào yếu tố nào khác?

Khi nhà đầu tư đầu tư tiền vào kênh đầu tư nào đó, chúng ta muốn ước tính thời gian nhận lại vốn để tiếp tục đầu tư dự án hoặc mô hình khác.

Đối với Western Wealth Capital, thời gian của dự án họ dự kiến khoảng 3 năm nhưng thời gian này có thể ngắn hơn hoặc dài hơn. Tuy nhiên trong trường hợp dài hơn, việc hoàn vốn vẫn được diễn ra từ sau năm thứ 2, rơi vào năm thứ 3. Dù bất động sản chưa bán thì họ cũng tận dụng tái cấp vốn từ ngân hàng để hoàn vốn về chúng ta theo mức dự kiến.

Tất cả những thời gian và con số trong bản kế hoạch kinh doanh là kế hoạch dự kiến, tuy nhiên được tính toàn dựa trên mức trung bình của các dự án đã hoàn thành trước đó vì vậy nhà đầu tư có thể hoàn toàn yên tâm.

Điều hay của Western Wealth Capital so với các đối tác khác đó là mô hình tái cấp vốn. Khi chúng ta có dòng tiền tái cấp vốn về nhà đầu tư có thể yên tâm và thoải mái. Nhiều dự án có thể kéo dài 5 năm, 6 năm (trường hợp khá hiếm) tuy nhiên tiền của mình đã về hết nên nhà đầu tư không phải lo lắng, yên tâm nhận khoản lợi nhuận từ việc thuê hằng năm và đợi đến khi dự án bán ra. Trong lúc đó, có thể sử dụng tiền được tái cấp vốn để tái đầu tư dự án khác.

Chia sẻ từ COO US Home Ms. Amy Duong