29/03/2022 4:12:02 CH

Mức lợi nhuận trung bình 17%/năm có phải Net profit không?

Trong bản kế hoạch kinh doanh mà Western Wealth Capital gửi ra cho nhà đầu tư, lợi nhuận ghi 17%/năm. Nhiều anh chị thắc mắc liệu đây có phải net profit mà khi kết thúc đầu tư anh chị nhận được hay không? US Home sẽ giúp anh chị giải đáp trong bài viết và video chia sẻ dưới đây.

Lợi nhuận 17% có phải net profit không?

Đây không phải Net Profit. Những con số Western Wealth Capital đưa ra trong bản kế hoạch kinh doanh là kết quả dự kiến dựa trên những tính toán từ kết quả của những dự án trước đó. Kết quả này trên thực tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn, tuy nhiên tỉ lệ thấp hơn là rất thấp.

Tính đến thời điểm hiện tại, các dự án Western Wealth Capital đã bán mang đến lợi nhuận trung bình cho nhà đầu tư là 35%/năm, con số này cao hơn con số dự kiến là 17% rất nhiều. Trong đó, có dự án đạt được lợi nhuận cao nhất là 70%/năm nhưng cũng có số ít dự án chỉ đạt 11%-12%/năm (trong 30 dự án có 3 dự án đạt lợi nhuận thấp hơn dự kiến này). 

Vì vậy các cố vấn đầu tư luôn khuyên nhà đầu tư nên chia các khoản đầu tư vào nhiều dự án, không nên "bỏ hết trứng vào một giỏ." 35%/năm là con số thực tế đạt được qua các dự án đã hoàn thành của Western Wealth Capital vì vậy nhà đầu tư hoàn toàn yên tâm để lựa chọn các dự án tại đây.

Chia sẻ từ COO US Home Amy Duong