ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN

BĐS Thương mại

 • Địa chỉ: 655 Courtenay Dr NE, Atlanta, GA 30306
 • Diện tích: 217.95 m²
 • 4 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $1,000,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 584 Bismark Rd NE, Atlanta, GA 30324
 • Diện tích: 205.13 m²
 • 4 phòng ngủ - 4 phòng tắm
 • Giá tốt: $789,900
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 17018 Kemble Creek Dr, Houston, TX 77084
 • Diện tích: 163.51 m²
 • 3 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $210,900
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 1218 Imperial Bend Dr, Houston, TX 77073
 • Diện tích: 184.69 m²
 • 3 phòng ngủ - 2 phòng tắm
 • Giá tốt: $261,100
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 15326 Garett Green Cir, Houston, TX 77095
 • Diện tích: 296.36 m²
 • 5 phòng ngủ - 4 phòng tắm
 • Giá tốt: $375,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 5911 Lookout Mountain Dr, Houston, TX 77069
 • Diện tích: 273.04 m²
 • 4 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $340,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 10538 Indian Paintbrush Ln, Houston, TX 77095
 • Diện tích: 203.36 m²
 • 3 phòng ngủ - 2 phòng tắm
 • Giá tốt: $299,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 10700 Cory Lake Dr, Tampa, FL 33647
 • Diện tích: 291.25 m²
 • 5 phòng ngủ - 4 phòng tắm
 • Giá tốt: $650,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 2822 SW Raymond St, Seattle, WA 98126
 • Diện tích: 105.72 m²
 • 2 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $450,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 16222 Monterey Ln SPACE 231, Huntington Beach, CA 92649
 • Diện tích: 145.67 m²
 • 3 phòng ngủ - 2 phòng tắm
 • Giá tốt: $199,900
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 3220 James Ct, Lancaster, CA 93535
 • Diện tích: 140.7 m²
 • 4 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $329,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 41881 Via Aregio, Palm Desert, CA 92260
 • Diện tích: 247.24 m²
 • 4 phòng ngủ - 5 phòng tắm
 • Giá tốt: $750,000
Xem chi tiết

Liên hệ với chúng tôi qua hotline để được hỗ trợ nhanh nhất bởi Cố Vấn Đầu Tư

Đăng ký nhận thông tin mới nhất về thị trường đầu tư Hoa Kỳ qua email.

Đăng ký tư vấn