ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN

BĐS Thương mại

 • Địa chỉ: 128 N Clinton Ave, Dallas, TX 75208
 • Diện tích: 145.21 m²
 • 3 phòng ngủ - 2 phòng tắm
 • Giá tốt: $527,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 10147 Topeka Dr, Northridge, CA 91324
 • Diện tích: 287.72 m²
 • 4 phòng ngủ - 4 phòng tắm
 • Giá tốt: $1,269,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 5622 Morinscott Ct, Houston, TX 77049
 • Diện tích: 173.82 m²
 • 3 phòng ngủ - 2 phòng tắm
 • Giá tốt: $175,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 8110 Fondren Lake Dr, Houston, TX 77071
 • Diện tích: 531.49 m²
 • 6 phòng ngủ - 7 phòng tắm
 • Giá tốt: $525,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 6852 Laurelton Ave, Garden Grove, CA 92845
 • Diện tích: 201.60 m²
 • 3 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $900,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 7515 Gold Dust Ln, Houston, TX 77064
 • Diện tích: 227.71 m²
 • 4 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $224,900
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 4113 W Knights Ave, Tampa, FL 33611
 • Diện tích: 233.65 m²
 • 4 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $669,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 2070 Brookview Dr NW, Atlanta, GA 30318
 • Diện tích: 338.07 m²
 • 6 phòng ngủ - 5 phòng tắm
 • Giá tốt: $800,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 2922 Blue Glen Ln, Houston, TX 77073
 • Diện tích: 222.78 m²
 • 4 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $225,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 3223 W Price Ave, Tampa, FL 33611
 • Diện tích: 182.28 m²
 • 3 phòng ngủ - 2 phòng tắm
 • Giá tốt: $649,900
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 742 Ponce De Leon Ct NE #2, Atlanta, GA 30308
 • Diện tích: 247.21 m²
 • 4 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $839,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 1411 Heath Cote Ln, Houston, TX 77073
 • Diện tích: 210.15 m²
 • 4 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $210,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 4406 W Bay Villa Ave, Tampa, FL 33611
 • Diện tích: 229.38 m²
 • 4 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $647,500
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 963 Gilbert St SE, Atlanta, GA 30316
 • Diện tích: 231.89 m²
 • 5 phòng ngủ - 4 phòng tắm
 • Giá tốt: $799,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 11514 Green Glade Dr, Houston, TX 77099
 • Diện tích: 134.43 m²
 • 3 phòng ngủ - 2 phòng tắm
 • Giá tốt: $224,900
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 12823 W Club Ln, Houston, TX 77099
 • Diện tích: 262.27 m²
 • 4 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $239,900
Xem chi tiết

Liên hệ với chúng tôi qua hotline để được hỗ trợ nhanh nhất bởi Cố Vấn Đầu Tư

Đăng ký nhận thông tin mới nhất về thị trường đầu tư Hoa Kỳ qua email.

Đăng ký tư vấn