ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN

BĐS Thương mại

 • Địa chỉ: 7311 Shamrock St, Tampa, FL 33616
 • Diện tích: 249.54 m²
 • 4 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $480,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 18932 Crimson Cir, Huntington Beach, CA 92646
 • Diện tích: 211.82 m²
 • 4 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $1,099,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 11039 Caribbean Ln, Houston, TX 77089
 • Diện tích: 134.89 m²
 • 3 phòng ngủ - 2 phòng tắm
 • Giá tốt: $189,900
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 1246 Oak Grove Ave SE, Atlanta, GA 30316
 • Diện tích: 186.36 m²
 • 4 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $575,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 7615 Northaven Rd, Dallas, TX 75230
 • Diện tích: 418.52 m²
 • 4 phòng ngủ - 5 phòng tắm
 • Giá tốt: $1,290,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 12610 Millvan Dr, Houston, TX 77070
 • Diện tích: 248.70 m²
 • 4 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $233,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 8716 Tantallon Cir, Tampa, FL 33647
 • Diện tích: 323.76 m²
 • 6 phòng ngủ - 5 phòng tắm
 • Giá tốt: $524,900
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 1693 Johnson Rd NE, Atlanta, GA 30306
 • Diện tích: 283.63 m²
 • 3 phòng ngủ - 4 phòng tắm
 • Giá tốt: $1,250,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 314 E Patterson St, Tampa, FL 33604
 • Diện tích: 150.87 m²
 • 5 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $209,990
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 9124 Vinewood Dr, Dallas, TX 75228
 • Diện tích: 205.41 m²
 • 3 phòng ngủ - 2 phòng tắm
 • Giá tốt: $534,500
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 10738 Cedar Creek Dr, Houston, TX 77042
 • Diện tích: 118.08 m²
 • 3 phòng ngủ - 2 phòng tắm
 • Giá tốt: $1,280,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 6610 Rusk Landing Ct, Houston, TX 77049
 • Diện tích: 209.68 m²
 • 3 phòng ngủ - 2 phòng tắm
 • Giá tốt: $249,900
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 403 Angier Ct NE, Atlanta, GA 30312
 • Diện tích: 189.33 m²
 • 3 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $485,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 3520 SW 106th St, Seattle, WA 98146
 • Diện tích: 278.71 m²
 • 4 phòng ngủ - 4 phòng tắm
 • Giá tốt: $900,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 17019 Briarleaf Ct, Houston, TX 77083
 • Diện tích: 248.42 m²
 • 4 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $243,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 9933 Vistadale Dr, Dallas, TX 75238
 • Diện tích: 241.08 m²
 • 4 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $579,900
Xem chi tiết

Liên hệ với chúng tôi qua hotline để được hỗ trợ nhanh nhất bởi Cố Vấn Đầu Tư

Đăng ký nhận thông tin mới nhất về thị trường đầu tư Hoa Kỳ qua email.

Đăng ký tư vấn