ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN

BĐS Thương mại

 • Địa chỉ: 6303 Lakehurst Ave, Dallas, TX 75230
 • Diện tích: 273.50 m²
 • 3 phòng ngủ - 4 phòng tắm
 • Giá tốt: $1,375,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 720 Howell St, Virginia Beach, VA 23464
 • Diện tích: 111.48 m²
 • 3 phòng ngủ - 2 phòng tắm
 • Giá tốt: $235,500
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 7304 S Saint Patrick St, Tampa, FL 33616
 • Diện tích: 269.51 m²
 • 4 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $499,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 2705 47th Ave SW, Seattle, WA 98116
 • Diện tích: 218.32 m²
 • 3 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $1,150,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 9075 Woodshore Dr, Dallas, TX 75243
 • Diện tích: 107.58 m²
 • 3 phòng ngủ - 2 phòng tắm
 • Giá tốt: $237,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 10738 Cedar Creek Dr, Houston, TX 77042
 • Diện tích: 272.58 m²
 • 4 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $485,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 6011 S 3rd St, Tampa, FL 33611
 • Diện tích: 381.36 m²
 • 4 phòng ngủ - 4 phòng tắm
 • Giá tốt: $1,300,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 7809 Oak Garden Trl, Dallas, TX 75232
 • Diện tích: 190.82 m²
 • 4 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $239,990
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 1510 Buckmann Ct, Houston, TX 77043
 • Diện tích: 195.84 m²
 • 3 phòng ngủ - 2 phòng tắm
 • Giá tốt: $469,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 3622 W Jetton Ave, Tampa, FL 33629
 • Diện tích: 421.78 m²
 • 5 phòng ngủ - 5 phòng tắm
 • Giá tốt: $1,495,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 12930 Buchanan Oaks Ln, Houston, TX 77044
 • Diện tích: 200.30 m²
 • 3 phòng ngủ - 2 phòng tắm
 • Giá tốt: $239,900
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 973 Moores Mill Rd NW, Atlanta, GA 30327
 • Diện tích: 177.26 m²
 • 4 phòng ngủ - 3 phòng tắm
 • Giá tốt: $535,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 4705 W San Carlos St, Tampa, FL 33629
 • Diện tích: 336.96 m²
 • 4 phòng ngủ - 4 phòng tắm
 • Giá tốt: $1,075,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 4917 Magnus Way, San Diego, CA 92113
 • Diện tích: 124.95 m²
 • 4 phòng ngủ - 2 phòng tắm
 • Giá tốt: $499,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 1442 Coronado Ter, Los Angeles, CA 90026
 • Diện tích: 103.49 m²
 • 2 phòng ngủ - 2 phòng tắm
 • Giá tốt: $1,100,000
Xem chi tiết
 • Địa chỉ: 7307 Winding Canyon Ln, Houston, TX 77083
 • Diện tích: 156.35 m²
 • 3 phòng ngủ - 2 phòng tắm
 • Giá tốt: $200,000
Xem chi tiết

Liên hệ với chúng tôi qua hotline để được hỗ trợ nhanh nhất bởi Cố Vấn Đầu Tư

Đăng ký nhận thông tin mới nhất về thị trường đầu tư Hoa Kỳ qua email.

Đăng ký tư vấn