28/03/2022 4:31:14 CH

Đầu tư Multifamily có lợi gì cho nhà đầu tư sắp định cư?

Đây là câu hỏi được rất nhiều anh chị sắp định cư tại Mỹ đặt ra cho cố vấn tại US Home: Lợi thế kênh đầu tư Multifamily là gì đối với những nhà đầu tư có ý định và sắp sửa định cư tại Mỹ? 

Lợi thế nhà đầu tư sắp định cư Mỹ khi đầu tư Multifamily?

1. Anh chị có kế hoạch phân bổ dòng tiền, tài sản của mình trước khi định cư. Trước khi đến Mỹ, anh chị đã có một khoản tiền tại Hoa Kỳ mà không cần chuyển từ Việt Nam qua.

2. Nhiều anh chị may mắn khi đầu tư vào Multifamily có khoản thu nhập rất tốt. Khi bước đến Mỹ chưa có kế hoạch làm gì đã có một khoản thu nhập cho mình và gia đình.

3. Một khách hàng chưa đầu tư gì và một gia đình có đầu tư trước khi có thẻ xanh thấy sự khác biệt lớn? Trước khi nhập cảnh Hoa Kỳ anh chị cần mua bảo hiểm y tế, để mua họ xét thu nhập của anh chị năm vừa rồi ra sao. Đối với khách hàng chưa có tờ khai thuế sẽ phải mua mức 100% để tự chi trả, với giá $1000/tháng. Gia đình có tờ khai thuế chi phí sẽ chỉ khoảng vài trăm đô/tháng. 

Chia sẻ từ Cố vấn đầu tư US Home về câu hỏi này