ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN

đăng ký tài khoản trên USHOME

đăng ký

Các nhà đầu tư Thoả Điều Kiện có cơ hội để tiếp cận các kênh đầu tư không giới thiệu rộng rãi đến công chúng. Theo quy định của uỷ ban chứng khoán Hoa Kỳ (SEC), nhà đầu tư Thoả Điều Kiện phải có giá trị tài sản ít nhất 1.000.000 USD (tương đương 23 tỷ đồng), không bao gồm giá trị của nơi cư trú chính, hoặc có thu nhập ít nhất 200.000 USD mỗi năm trong hai năm qua.

Tôi xác nhận tôi là nhà đầu tư Thoả Điều Kiện
Đăng ký tư vấn